Villkor

BOKNING & BOKNINGSAVGIFT

Vid bokning ska uppdragsgivaren ange uppdragets omfattning, ändamålet med fotograferingen, tekniska krav och övriga anvisningar av vikt för uppdraget. Bokningsavgiften betalas i samband med bokningen. Avgiften är alltid på 40% av det totala beloppet. Bokningsavgiften betalas ej åter vid avbokning. Vid ombokning som sker mindre än 24 timmar före fotografering debiteras du om en ombokningsavgift om 400:-

BILDUTVAL

Fotografen gör urvalet av de bilder som kan godkännas och därmed levereras.

ANVÄNDNINGSRÄTT

Bilderna får användas på det sätt och i den omfattning som särskilt avtalats vid beställningen. Annan användning kräver tillstånd från fotografen. Användningsrätten får inte upplåtas eller överlåtas till annan utan fotografens medgivande.

BILDÅTERGIVNING

Bild ska återges med största möjliga hänsyn till originalets utförande. Ändring, bearbetning eller överföring till annan konstart får inte göras utan fotografens medgivande. 

NAMNANGIVELSE

Vid användning av bild ska fotografens namn alltid anges.

ANSVAR FÖR TILLHANDAHÅLLET FÖREMÅL

Uppdragsgivaren ansvarar för att föremål som lämnas för fotografering är tillfredsställande försäkrat. Fotografen ansvarar inte för skador på eller förlust av sådant föremål. 

PERSONBILD

En personbild är ett fotografi där identifierbar person/ personer förekommer på bilden. Uppdragsgivaren ansvarar för att sådant tillstånd finns som enligt gällande lagstiftning kan krävas när personbild används, exempelvis i kommersiell reklam respektive på Internet. 

PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR

Alla priser på avtalet är inklusive moms. När inget annat överenskommits gäller betalningstid och dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635). Uppdragsgivaren är alltid betalningsansvarig oavsett om bild använts eller ej liksom när fotografering beställs för annan slutkund

RECENSION

Lämna gärna en recension efter uppdraget slutförts & bilderna levererats. Detta gör du genom att skicka ett meddelande till mig och skriver din recension. Jag kommer sedan, med din tillåtelse, lägga in den på min hemsida.

Vill du veta mer

Är du nyfiken på att få veta mer?